B. RUCHY PROTOPLAZMY W KOMORKACH

B. RUCHY PROTOPLAZMY W KOMORKACH ROSLINNYCH Poprzednio wspomniano już, Że plazma, jądro komórkowe i plastydy komórek rośliny pozornie nieruchomej są obdarzone zdolnością do ruchu, przypominającego swym charakterem lokomotoryczne ruchy jednokomórkowych roślin niższych. Ruch plazmy w komórkach obłonionych jest prawdopodobnie bardzo zbliżony do procesów umożliwiających pełzanie amebie lub śluźni. Procesy regulujące ruchy jąder lub chloroplastów wiążą się jak najściślej z prawami omówionymi przy rozważaniach nad ruchami taktycznymi. Ruch cyrkulacyjny i rotacyjny plazmy są to zjawiska częściowo natury autonomicznej, częściowo jednak są wywoływane działaniem bodźców zewnętrznych. Pod tym względem przypominają one ruchy wici. Na przykład w komórkach liścia Vallisneria można wyzwolić silny ruch rotacyjny plazmy, oświetlając je, zwłaszcza promieniami czerwonymi; ruch ten ustaje w ciemności. Szczególnie intensywnie działają różnorodne bodźce chemiczne. Pewne aminokwasy, zwłaszcza zaś I-histydyna, wywołują żywą rotację plazmy jeszcze w rozcieńczeniu I : 80 milionów. Należy przypuszczać, że pobudzające rotację silne działanie wywierane przez zranienie polega na uwalnianiu się śladów takich amino kWasów. Protoplazma jest niezwykle wrażliwa na bardzo nawet subtelne różnice w budowie cząsteczki substancji działającej jako bodziec, rozróżnia ona bowiem izomery optyczne. Szybkość ruchu plazmy może być niekiedy bardzo znaczna. Srednio wynosi Ona około 0,2—0,6 mm/min, a w długich komórkach międzywęźli Nitella może w wyższej temperaturze dojść do 6 mm/min. Znaczenie ruchów plazmy jest dotąd całkowicie nieznane. Nie udało się dotychczas wykazać, że ruch plazmy bierze aktywny udział w wy— mianie substancji pokarmowych w komórce i ich przewodzeniu do komórek sąsiednich (s. 320). Ruch plazmy jest przypuszczalnie dostrzegał— nym objawem pewnego stanu pobudzenia lub pewnych procesów przemiany materii w plazmie, Ponieważ mimo ruchu plazmy utrzymuje się dalej w komórce biegunowość i uporządkowana struktura wewnętrzna, należy przyjąć, że w ruchu jest zawsze tylko pewna część plazmy, natomiast warstwy przyścienne są nieruchome. Jądra komórkowe, zajmujące zwykle określone położenie W komór— kach, mogą je w pewnych okolicznościach zmieniać w charakterystyczny sposób. [podobne: , biuro wirtualne, Układanie kostki brukowej Warszawa, serwis niszczarek ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: biuro wirtualne serwis niszczarek Układanie kostki brukowej Warszawa