e. Ruchy nyktynastyczne (57). Wiele

e. Ruchy nyktynastyczne (57). Wiele liści porusza się w rytmie 12-godzinnym, w przybliżeniu zgodnym z rytmiczną zmianą dnia i nocy; ruchy te nazywamy nyktynastycznymi lub ruchami sen- Na przykład liście złożone fasoli tyczkowej wieczorem opuszczają się, a podnoszą się ponownie rano. Również blaszki lub ogonki liściowe Robinia pseudoaccacia, Ocalis acetoselLa i wielu innych roślin opuszczają się wieczorem (ryc. 326), podczas gdy listek szczytowy liścia Trifolium pratense wznosi się ukośnie do góry. Gatunki mimozy zdolne do ruchów sejsmonastycznych wykonują również ruchy Ruchy nyktynastuczne senne. Liście w ułożeniu nocnym ustawiają się podobnie jak po podrażnieniu bodźcem mechanicznym, zachowują jednak dalej zdolność do reakcji sejsmonastycznej. Ruchy senne roślin nie mają jednak nic wspólnego ze snem zwierzęcym, mimo iż sama ich nazwa zdawałaby się na. to wskazywać. Jak wspomniano na s. 418, pojęcie ruchów sennych obejmuje nie tylko ruchy turgorowe, lecz i wzrostowe. Stwierdzenie zgodności rytmicznych zmian położenia liści z dobowym rytmem dnia i nocy nasuwa przypuszczenie, że ruchy nyktynastyczne są indukowane przez czynniki zewnętrzne, a więc mają charakter termonastii lub też fotonastii (s. 418). W samej rzeczy, rośliny obdarzone zdolnością wykonywania ruchów sennych wykazują też zdolność do ruchów fotonastycznych i termonastycznych. Zaciemniając taką roślinę podczas dnia, zwłaszcza zaś we wczesnych godzinach popołudniowych, możemy wywołać przedwczesne ustawienie nocne liści, a oświetlając ją podczas nocy ustawienie dzienne. Okresy rytmicznych ruchów wywołanych działaniem czynników zewnętrznych mogą być krótsze lub dłuższe niż okres 12-godzinny. Tropikalna roślina strączkowa Albizzia lophanta reaguje Opuszczaniem lub podnoszeniem liści na 3-godzinne, a nawet 1-godzinne okresy Światła i ciemności, jednak równie dobrze przystosowuje się do rytmu 24-godzinnego. Inne rośliny natomiast nie wytrzymują tak znacznego odchylenia od właściwego im rytrnu i przeniesione w warunki zanadto odbiegające od naturalnego 12-godzinnego rytmu wracają do niego autonomicznie. Oświetlenie ciągłe lub ciągła ciemność powodują zahamowanie ruchów sennych (stan zahamowania). Ruchy nie ustają jednak natychmiast po nastaniu ciemności, lecz wygasają powoli. [więcej w: , wynajem busów, olejek cbd, biuro detektywistyczne ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: biuro detektywistyczne olejek cbd wynajem busów