Jako fi zj 010 gicz

Jako fi zj 010 gicz ne osobliwości o d żywi ani a się pewnych bak— terii należy wymienić: asymi la c je dwutlenku węgla mimo braku chlorofi u za pomocą energii uzyskanej z utleniania związków nieorganicznych (HS, NFI* i innych, s. 309), asymilację przy braku światła (ch em osy n t ez a, s. 287) albo też za pomocą energii słonecznej (częściowo pod wpływem podczerwieni, s. 282) przy współudziale bakteriochlorofilu (f ot osy n te s. 273); wiązanie i uwalnianie wolnego azotu (s. 316); nitryfikację (s. 309), denit r y fi k a c j ę (s. 310); oksydację wielodrobinowych węglowodanów; zdolność do życia anaero b owego i wywoływania fermentacji s. 298 i nast.). Fotogeniczne bakterie wytwarzają w swych komórkach pewną substancje (lucyferyne), która ś wi eci przy utlenianiu się (s. 308). S y s te m a ty ka. Podział bakterii na rzędy jest bardzo trudny, gdyż ich stosunki pokrewieństwa są bardzo niedokładnie poznane wskutek nieznacznego stopnia zróżnicowania morfologicznego. Poniższy zatem podział nie przedstawia ostatecznego rozwiązania i jest ujęty możliwie prosto. 1, Rząd Eubacteriales. Są to jednokomórkowe, nierozgałęzione bakterie. Należy tu większość bakterii. 1) Rodzina C O c c a ce a e bakterie kuli ste (ryc. 339, 1). Micrococcus ma komórki pojedyncze lub tworzy skupienia; Streptococcus tworzy łańcuchy komórek; Sarcina (ryc. 339, 2) dzieli się kolejno w 3 kierunkach, w wyniku czego powstają kolonie w postaci sześcianów. 2) Rodzina B acteriac ece bakterie pałeczkowate (ryc. 339, 3). Rodzaj Bacterium nie tworzy spor. Bacterium nitrosomonas, przerabiający amoniak na azotyny, oraz B. nitrobacter, zamieniający azotyny na azotany, są bakteriami żyjącymi autotroficznie we wszystkich glebach; B. (Rhizobium) radicicola wiąże wolny azot w brodawkach korzeniowych Leguminosae; B. phosphorescens wywołuje świecenie ryb i mięsa; B. dysenteriae, B, typhi i B. pestis wywołują biegunkę, tyfus brzuszny oraz dżumę; B. (Escherichia) coli Żyje w ludzkich jeli— łach; B. (Pseudomonas) tumefaciens wywołuje raka roślin. Azotobacter chroococcum wiąże wolny azot z powietrza. Rodzaj B a c i I Zus wytwarza spory. Baciltus subtilis Żyje w sianie (ryc. 341); B. anthracis, wywołujący u bydła księgosusz, był pierwszą bakterią chorobotwórczą stwierdzoną przez Roberta Kocha w 1876 r. [hasła pokrewne: , fototapety na wymiar, szyny prądowe, chłodnictwo warszawa ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: chłodnictwo warszawa fototapety na wymiar szyny prądowe