Jesli przez V I okreslimy

Jeśli przez V I określimy fundusz płac realnych działu I, który jest wynikiem zatrudnierria w dziale I• (Zt) i średniej płacy real- . nj .(T) w danym okresie w obu działach, to będziemy mogli na- pisać: gdzie: ZI – ilość zatrudnionych w dziale I T – wysokość płacy re- alnej na jednego zatrudnionego w obu działach. Jeśli przez Zl oznaczymy ilość zatrudnionych w dziale II, a przez W2 – wydajność w dziale II, wtedy będziemy mogli zapisać: Podstawowy warunek równowagi dynamicznej przybierze obecnie postać: ZIT = Zs(W2-T). Dzieląc obie strony równania przez T otrzymamy: W2-T ZI = Z2, T czyli: ZI =Z2(W1). Z powyższych równań wynika, że warunki równowagi ogólnej tkwią w sferze produkcji i wynikają z określonych proporcji w zatrudnieniu w dziale I i dziale II. Natomiast proporcje zatrudnienia w obu działach zależą przede wszy- stkim 04 wydajności pracy na jednego ‘zatrudnionego w dzia- le II (W 2) mierzonej w jednostkach płacy realnej (r), czyli od stosunku. Stosunek ten mówi nam o tym, ile równo- wartości płac realnych “wytwarza” każdy pracownik za- trudniony w dziale, II (przypominamy, że środki konsumpcji, a więc i “płace realne”, są wytwarzane tylko w dziale II) . Wyjaśnimy to na przykładzie. Załóżmy, że każdy pracownik za- trudniony w dziale II wytwarza ‘dwie realne płace, czyli Wz = 21. Wtedy: Wz 21 czyli Wz =2. Oznacza to, że każdy pracownik zatrudniony w dziale II wy- twarza ponad własną płacę realną jeszcze jedną płacę realną, która pozwala na zatrudnienie w dziale I jednego pracownika. Jeśli wy- dajność pracy w dziale II (mierzona ilością płac realnych) wzroś- nie, oznaczać to będzie możliwość dodatkowego wzrostu zatrudnienia w dziale I, a tym samym możliwość przyspieszenia tempa rozwoju gospodarczego, Przy założeniu stałych plac realnych wzrost wy- dajności w dziale II oznacza możliwość szybszego wzrostu zatrud- nienie wdziale I może być większe niż w dziale II. [hasła pokrewne: , Studnie głębinowe, Kabina pod prysznic, agencja hostess ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: agencja hostess Kabina pod prysznic Studnie głębinowe