Jezeli substancje chemotaktyczna umiescimy w

Jeżeli substancję chemotaktyczną umieścimy w kapilarze zamkniętej z jednej strony i położymy ją na szkiełku przedmiotowym w kropli wody, w której poruszają się badane organizmy, wówczas obserwujemy, że zachowują się one tak, jak to przedstawiono na ryc. 336. Skoro tylko organizm dostanie się w strefę spadku stężenia, kierunek ruchu wici, a w następstwie kierunek całego ciała zmienia się; czasami ruch wici zatrzymuje się nagle na krótki okres, czasu, podczas którego zmienia się dotychczasowy kierunek ruchu organizmu. W chwili podjęcia ruchu wici organizm porusza się już w nowym kierunku; jednak skoro tylko dostanie się znowu w Obszar spadku stężenia, ponownie Od niego ucieka. W ten pośredni sposób komórka błądząc znajduje w zadziwiająco krótkim czasie źródło wytwarzają ce gradient stężenia i tą drogą można wszystkie organizmy pływające w kropli Złowić do kapilary. Oczywiście pewne organizmy mogą bezpośrednio reagować na gradient stężenia i płynąć najkrótszą drogą. Stwierdzono np., Że spermatozoidy papro— ci ustawiają swe bez wątpienia biegunowo zróżnicowane ciała bezpośrednio w kierunku gradientu stężenia i aktywnie wpływają do kapilary. W tym przypadku oba końee ciała przypuszczalnie percepują gradient stężenia, Wici na biegunie mieszczącym się w słabszym stężeniu uderzają nieco szybciej niż wici przeciwnego bieguna, tak że organizm płynąc naprzód musi zawsze ustawiać się w ten sposób, aby na Obu jego biegunach panowało to samo stężenie, a tym samym, aby szybkość wici była identyczna. 2. Fototaksja Reakcje fobiczne i topiczne występują nie tylko w zjawiskach chemo— taktycznych, lecz również podczas kierunkowego ruchu tzw. fototaksji — do jednostronnie padającego światła. Zdolnością do ruchów fototaktycznych są obdarzone przede wszystkim, aczkolwiek nie wyłącznie, organizmy asymiluj ące dwutlenek węgla przy współudziale światła. [patrz też: , imprezy integracyjne, szkoła paralotniowa, prawo jazdy Lublin ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: imprezy integracyjne prawo jazdy Lublin szkoła paralotniowa