Klasa Bacteria — Bakterie Bakterie sa

Klasa Bacteria — Bakterie Bakterie są organizmami prawie zawsze bez chlorofilu, a zawsze bez chromatoforów, bez prawdziwego jądra, o nie z w y— kle dro b ny ch wymiarach (najmniejsze mają mniej niż 1/1000 tym kwestionowana ostatnio u bakterii, podobnie jak i u innych organizznów, wolutyna). Komórka jest zwykle otoczona bardzo delikatną b ł on ką z hemiceluloz i substancji pektynowych (wyjątek: celuloza u Bacteriumcylinum i pokrewnych). Powierzchnia jej jest często pokryta warstewką śluzu (hemiceluloza). W określonych stadiach rozwojowych liczne bakterie mają niezwykle delikatne rzęski plazmaty c zne (ryc. 340), dzięki którym komórki mają zdolność do bardzo szybkiego nieraz pływania, pozwalającego na zmianę kierunku (s. 10 i 437). Występują one jako męski pojedyncze (orzęsiende monotrichalne) albo też jako pęk szczytowy (orzęsienie lofotrichalne, u Spirillum). Nasada pojedynczych rzęsek umieszczona jest bocznie, nieco poniżej bieguna komórki (ryc. 340 a). Niekiedy cała powierzchnia może pozornie wydawać się orzęsiona (orzęsienie peritrichalne, ryc. 340 b) np. dzięki zachowaniu połączenia pomiędzy kilku komórkami. Każda rzęska składa się z niezmiernie delikatnych, podłużnych fibrylli (s. 437). Rozmnażanie bakterii następuje z reguły przez p o dzi ał komórki n a d w i e; u form wydłużonych odbywa się on zawsze p r o s t o padle do długi ej osi (ryc. 341 a). Komórki po podziale mogą pozostawać połączone w luźne łańcuchy. Podział komórek bezjądrowych określa się jako r oz szczep i e n i e, a bakterie rozmnażające się w ten sposób jako rozszczepki (Schizomycet es). O rozmnaż ani u płciowym nie wiemy nic pewnego; pewne skupienia komórek (u Bacillus tumefaciens), w których szczególną rolę odgrywają nukleoidy, oraz niektóre inne przypadki były interpretowane jako płciowe kopulacje. Są one interesujące między innymi także z uwagi na wspomniane wyniki krzyżowania. [patrz też: , wycieraczki samochodowe, hydraulika przemysłowa, ochrona mienia ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: hydraulika przemysłowa ochrona mienia wycieraczki samochodowe