Mechanizm ruc h ów p

Mechanizm ruc h ów p eł zaj ą cych nagich grudek plazmy, a także wewnątrzkomórkowego ru c h u p I az m y jest nam jeszcze nieznany. Interpretacja tych zjawisk na zasadzie miejscowych zmian napięcia powierzchniowego stanowi tylko częściowe wyjaśnienie. Wszystkie ruchy opisane w tym dziale odbywają się częściowo a u t o n o m i z n i e, częściowo jednak są wywoływane działaniem czynników środowiska. Niekorzystne warunki środowiska mogą pozbawić rośliny zdolności do ruchu i wprowadzić je w stan całkowitego z a s t o j u. Tak więc pewne gatunki Chlamydomonas wytwarzają wici tylko na świetle, przy czym czynnikiem wywołującym ich wykształcanie gie jest syntetyzowany na Świetle karotenoid (krocetyna). Rozpoczęcie ruchu wici zależy również Od pewnych nie znanych jeszcze bodźców chemicznych. A. RUCHY TAKTYCZNE (60) Ruch swobodny nie jest zazwyczaj ruchem bezładnym, lecz wykazuje pewne zorientowanie (u różnych roślin różnego stopnia) w stosunku do kierunku bodźca zewnętrznego. Tego rodzaju ruchy, odbywające się swobodnie w określonym kierunku przestrzeni, nazywamy r u c h a mi t a ktycznymi lub taksj a mi. Taksja jest typowym objawem wrażliwości i dlatego stosują się do niej wszystkie prawa fizjologii wrażliwości omówione przy ruchach tropicznych i nastycznych. Zależnie od rodzaju bodźca rozróżniamy ruchy chemotaktyczne, fototaktyczne itd. 1. Chemotaksja Zdolność do ch e m o t a ks j i ma w przyrodzie bardzo wielkie znaczenie, szczególnie dla bakterii saprofitycznych i chorobotwórczych, jak i dla gamet grzybów i glonów, ponieważ umożliwia ona tym organizmom wyszukiwanie odpowiednich substratów, a komórkom rozrodczym połączenie się z partnerem. Bodźcem orientującym kierunek ruchu jest gradient stęż en i a danej substancji; wyższe jej stężenia działają albo przyciągająco (c h em ot a ks ja do d a tn i a) lub też niekiedy odpychająco (c h em ota k s j a uj em n a). [hasła pokrewne: , kolektory słoneczne, Usługi brukarskie Warszawa, regały półkowe ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: kolektory słoneczne regały półkowe Usługi brukarskie Warszawa