Mechanizm takich ruchów polega na

Mechanizm takich ruchów polega na szcze— gól,nej budow’,e anatomicznej ścian cwocu (ryc. 327, 5 i 6). Jego warstwy zewnętrzne są zbudo— wane z cienkościennych kcmórek varenchyma— tycznych, które z uwagi na swój kształt i wysoki turgor (około 20 atm.) wykazują tendencję do rozciągania się w kierunku dłuższej osi owocu. Natomiast dwie Ŕ•rajne warstwy We— wnętrzne ściany owocu są zbudowane z długich wlókien (w), które stawiają opór tendencji do rozciągania się zewnętrznej tkanki mięk}szcwej. Ponieważ owccclistki (w liczbie 5) są zrośnięte w rurkowaty twór, tendencja ich do wygžnania sie do wnętrza nie może zostać zrównoważcna. W ścianach owocu panuje więc napięcie tkanek. .W czasie dojrzewania owocu blaszki środkowe ulegają rozpuszczeniu wzdłuż szwów owocolistków wskutek nie znanych bliżej procesów grających również rolę w czasie jesiennego opadania liści craz opadania płatków kwiatowych. W tym etapie rozwoju może • w pełni zrealizować się tendencja poszczególnych owocolistków do wygięcia się. Miejsce ich osadzenia na szypułce „ owocowej zostaje rozerwane, owocolistki nagle zwijają się do wnętrza jak sprężyna zegarka, wyrzucając równocześnie mieszczące Siq nieh nasiona. Stwierdzono, że podczas tego procesu zewnętrzne partie owccolistków wydłużają się o około 32%, natcłrnia.st warstwa włókien skraca się 0 10%. w pełni dojrzałości, na krótko przed wystrzeleniem czarno zaznaczonej zarodni, calnego zniszczenia pewnego 2 — przekrój przez zarodnię i górną część organu, zespołu tkanek itp. sporangioforu z kolumellą (C). Linią kresko- Ruchy wyrzucające powsta- waną zaznaczono miejsce przyszłego rozer- ją często wskutek rozerwania wania się sporangioforu. Sciana zarodni już rozerwana przez silnie napęczniały śluz. [patrz też: , kawa sklep, apartamenty wynajem nieruchomości, tłumaczenia przysięgłe ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: apartamenty wynajem nieruchomości kawa sklep tłumaczenia przysięgłe