Na przyklad w analizowanym przypadku

Na przykład w analizowanym przypadku koszt komparatywny (w stosunku do innego’ krajowego dobra) wyprodukowania dobra Y jest w Polsce większy niż dobra W. Oznacza to, że każde zwolnienie pracy zastosowanej przy produkcji dobra Y i przeniesienie jej do produkcji dobra W pozwoliłoby wytworzyć 1,5 jednostki dobra W. Takie relacje nakładów poniesionych na jedno dobro i nakładów na drugie dobro (gdyby oba miały być wytwarzane w kraju) można mierzyć stopątransformacji 2. Niech Z oznacza pracę jako czynnik produkcji, PI – wielkość pro- dukcji towaru Y, Pz – wielkość produkcji towaru W, al – tech- niczny współczynnik produkcji (jednostkowy nakład czynnika Z na produkcję towaru• Y), U2 – [ednostkowy nakład czynnika Z na pro- dukcję towaru W. Tangens (1.1 oznacza stopę transformacji czynnika Z na produkcję to- waru W. W analizowanym przykładzie stopy transformacji odpo- wiadają wartościom wymiennym krajowym (jeśli produkcja realizuje się według wartości) i w Polsce <11 > l, bo jednostkowy nakład czynnika Z na jednostkę dobra Y jest większy (wynosi 15) niż na produkcję dobra W (wynosi 10). [hasła pokrewne: , pompy ciepła, gabloty aluminiowe, prawo jazdy kat a Lublin ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: gabloty aluminiowe pompy ciepła prawo jazdy kat a Lublin