Po lokalnym zranieniu rosliny mozna

Po lokalnym zranieniu rośliny można stwierdzić, że jądra. komórek sąsiadujących z raną przemieszczają się w kierunku ścian leżących najbliżej zranienia. Również pewne substancje chemiczne wprowadzone z zewnątrz do komórki sole, kwasy organiczne i Węglowodany — mogą wyzwolić charakterystyczne ruchy jąder. Zwykle jednak jądro wraca do normalnego położenia po bardzo krótkim czasie. Szczególnie interesującym zjawiskiem jest przemieszczanie Się chloroplastów w komórkach. Chloroplasty są zdolne do zajmowania w komórce położenia zapewniającego optymalne warunki świetlne do Wnioski wypłyąvające ze zjawisk wrażliwości roślinnej asymilacji C02 , Przemieszczeniom tym towarzyszą często — podobnie jak ruchom jąder — silne zmiany kształtu. Płytkowate chromatofory glonu Mougeotia (Conjugatae) ustawiają się np. (ryc. 406) w słabym świetle w taki sposób, że pochłaniaJą je swą szeroką powierzchnią. Natomiast w silnym świetle ustawiają się profilowo. W liściach wielu mchów, przedroślach paproci itd. soczewkowate chloroplasty się w słabym świetle na górnych i dolnych ścianach komórek, na które pada bezpośrednio Światło. Silne oświetlenie wywołuje ich ucieczkę na ściany boczne (ryc. 337). W słabym świetle mają często kształt płytkowaty, w silnym zaś kurczą się na twory kuliste. Zmiany położenia chloroplastów można stwierdzić nawet makroskopowo na podstawie ciemniejszej lub jaśniejszej barwy liścła, W nccy plastydy rozmieszczają się na ścianach bocznych prawdopodobnie pod wpływem chemotaktycznego działania sąsiednich komórek lub pod wpływem gazów wydzielanych do przestworów międzykomórkowych. Wiemy bowiem, że dwutlenek węgla i wiele innych substancji, m. in. cukr y, kwasy organiczne itd., wyzwalają chemotaktyczne ruchy chloroplastów. Mechanizm ruchów jąder i chromatoforów nie został jeszcze wyjaś niony całkowicie. Podczas gdy w każdej komórce Valli.sneria łatwo dostrzec, że jądra i chloroplasty są unoszone biernie przez rotującą plazmę, w innych przypadkach nie można wykluczyć możliwości samodzielnego ruchu tych składników komórki. [więcej w: , Obwody drukowane, wywóz śmieci, prawo jazdy kat a Lublin ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: Obwody drukowane prawo jazdy kat a Lublin wywóz śmieci