Podobne zjawiska wystepuja takze u

Podobne zjawiska występują także u innych roślin. W pewnych przypadkach rozpuszczanie blaszek środkowych, wywołujące kurczenie się tkanek, jest wynikiem procesów naturalnego dojrzewania i starzenia się rośliny. W innych jednak jest typowym zjawiskiem wyzwolonym przez bodziec; np. zrzucanie płatków po zapyleniu znamienia, pod wpływem wstrząsów, silnego nagrzania, działania dymu tytoniowego lub gazu świetlnego (s. 384). W przeciwieństwie do nastycznych ruchów turgorowych proces ten jest zawsze j ednorazowy, pokim turgorem. W ten sposób odbywa się wystrzeliwanie zarodników grzyba z dojrzałego warka. mona komórkowa, napięta elastycznie wskutek silnego turgoru, zostaje gwałłownie rozerwana na szczycie worka, a energia wyzwolona podczas kurczenia się jego ściany komórkowej powoduje wypchnięcie zarodników na zewnątrz. Wyrzucanie zarodni przez Pilobolus (s. 396) polega na tym samym mechanizmie. Jak widać z ryc. 328, 1, górna część jednokomórkowego sporangioforu jest rozciągnięta maksymalnie wskutek silnego turgoru (około 5,5 atm.) i ma kształt pęcherzyka, natomiast część ściany spcrangioforu wnikająca w postaci kol um e Ili do zarodni (ryc. 328, 2 C) Odznacza się małą elastycznością. Przy dojrzewaniu zarodni miejsce to pęka, wskutek czego zarodnie zostają wyrzucone pod ciśnieniem wnętrza komórki sporangioforu na Odległość około 1 m. Także w tych przypadkach nieodwracalne zniszczenie pewnych komórek spełnia ważną funkcję dla organizmu jako całości. E. RUCHY HIGROSKOPOWE (59) W ruchach nazywanych h i gros k o p O wy mi nie biorą w ogóle udziału żywe komórki. Procesy czysto fizycznej natury — p ę czn i e n i e i w y sy ch a n i e m a r t w y ch części błon komórkowych lub nawet całych komórek — wywołują określone, powtarzalne ruchy, mające dla organizmu równie duże znaczenie jak inne typy ruchów. [podobne: , pompy hydrauliczne, kurs prawa jazdy, maszyny budowlane ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: maszyny budowlane pompy hydrauliczne kurs prawa jazdy