Posts Tagged ‘agencja interaktywna’

Ruch pierscienia (annulus) wystepujacego na

Sunday, February 25th, 2018

Ruch pierścienia (annulus) występującego na zarodniach pewnych paproci można przytoczyć dla ilustracji tego typu mechanizmu. Komórki tego pierścienia, opasujące do połowy zarodnię na kształt obręczy (ryc. 333), mają silnie zgrubiałe wewnętrzne błony komórkowe, natomiast ich zewnętrzne ściany są cienkie. Podczas dojrzewania zarodni woda znajdująca się w nich zaczyna wolno wyparowywać do atmosfery. Ponieważ jednak woda przylega niezwykle silnie do przesyconej nią ściany, a wskutek wysokiej kohezji nie ulega rozerwaniu nawet wewnątrz komórek (dla rozerwania jej konieczne byłoby ciśnienie powyżej 350 atm.), antyklinalne ściany komórkowe ulegają ściągnięciu, a zewnętrzne, cienkie Ściany zapadają się w miarę znikania wody z %mętrza komórki (ryc. 933, 3). Wskutek tego na powierzchni zarodni powstaje siła rozciągająca ją w kierunku stycznym, która doprowadza do powolnego rozerwania ściany zarodni, mzwyczaj w Określonym miejscu (ryc. 333, 1 S t.). W pewnej jednak chwili deformacja komórek jest już niemożliwa, woda zostaje Oderwana lub rozerwana. Nagłyrn, eksplozyjnym ruchem cały pierścień odrywa się i prostuje Wraz z górną ścianą zarodni, wyrzucając równocześnie z niej zarodniki. Mechanizm otwierania gie pylników jest bardzo zbliżony do otwierania się zarodni paproci, Włókna endotecjum W ścianie pylnika (ryc. 654) wskutek zgrubień błony w kształcie litery U lub pierścienia działają w identyczny sposób jak pierścień zarodni paproci. Analogiczne mechanizmy ruchowe działają W ścianach puszek i sprężyc wielu wątrobowców (ryc. 334). Boczne zapadnięcie się i stan napięcia pęcherzyków Utricularia przed rozpoCzeciem ruchu ssącego są również wywołane adhezją wody w pęcherzyku. Pojawiaăą się one wówczas, gdy część wody zostaje zresorbowana przez Ściany i wydzielona na z?wnątrz. W tym przypadku ruch kohezyjny jest związany z czynnościami żywych komórek (s. 209). [przypisy: , hale przemysłowe, agencja interaktywna, switche światłowodowe ]

RUCHY SWOBODNE W PRZESTRZENI (60) Wszystkie

Sunday, February 25th, 2018

RUCHY SWOBODNE W PRZESTRZENI (60) Wszystkie omawiane dotychczas typy ruchów są wykonywane zawsze przez organy ustroju niezdolnego do zmiany miejsca i zakorzenionego stale w podłożu. Istnieje jednak wiele roślin, które mogą zmieniać środowisko za pomocą sw o bodn e go ru chu (lokomotorycznego) podobnie jak zwierzęta. Potrafią więc one aktywnie uciekać z nie sprzyjającego środowiska i wyszukiwać korzystniejsze warunki otoczenia. Pomijając ruchy, dzięki którym kłącza powoli migrują w podłożu w miarę jak obumierają na tylnym, a przyrastają na przednim końcu, ruchem swobodnym poruszają się przede wszystkim r o ś 1 i n y ni ż s z e, np. bakterie, sinice, wiciowce, okrzemki, Volvocales, Myrornycetes oraz p ł y w ki wielu glonów i grzybów, podobnie jak g ame ty m ę ski e paprotników i niektórych roślin nagonasiennych, obdarzone jeszcze zdolnością ruchu, Komórki pł y w a j ą zwykle aktywnie, za pomocą wici, w środowisku albo też poruszają się w podłożu lub na nim pełza j ą , jak np. stadium myksameby i plazmodium śluzowców. W pewnych przypadkach występują jeszcze inne typy ruchów — jednostronne wydzielanie śluzu (Desmidiaceae), ruch plazmy (Diatomae) i wiele innych. Komórki roślinne pod tym względem nie różnią się od komórek zwierzęcych o tym samym stopniu organizacji. Nawet w pozornie zupełnie nieruchomych roślinach wyższych może się poruszać czynnie protoplazma, zamknięta w obrębie sztywnych ścian komórkowych. Dzięki temu ruchowi zmieniają położenie pewne składniki komórki, przede wszystkim jądra i plastydy (s. 442). Dlatego też ruchy te zaliczamy do grupy ruchów lokomotorycznych, wykonywanych przez organizm jako całość. Mechanizrn ruchów swobodnych jest nam prawie całkowicie nieznany. [przypisy: , rusztowania aluminiowe, telewizja przemysłowa, agencja interaktywna ]