Posts Tagged ‘elewacje drewniane’

W poprzednich rozwazaniach zakladalismy, ze

Tuesday, September 18th, 2018

W poprzednich rozważaniach zakładaliśmy, że równowaga ogólna między produkcją i konsumpcją w gospodarce dyna- micznej nie jest zależna od wydajności pracy w dziale I wy- twarzającym środki produkcji (W l). Rozumowanie takie mo- że być słuszne jedynie przy założeniu, .że konsumenci nie kupują dóbr inwestycyjnych (co w zasadzie odpowiada wa- runkom gospodarki socjalistycznej) i że płaca realna (r) w obu działach jest stała. Jeśli natomiast wzrost wydajności w dzia- le I (LlW1) będzie wolniejszy niż wzrost płac realnych w dzia- le I (LIr I), wtedy przy pozostałych czynnikach nie zmienionych przyrost wydajności w dziale II musi być szybszy niż w dzia- le I (LlW2 > LlW1), gdyż inacze] nastąpi spadek stopy inwesty- cji. Natomiast przy założeniu, że wzrost płac realnych w dzia- le I równa się wzrostowi wydajności w tym dziale (Llrl = LlW I), stopa inwestycji pozostanie nie zmieniona. Przy rozpatrywaniu wpływu stopy inwestycji na warunki równowagi ogólnej, inwestycje (I) interesowały nas o tyle, O ile wiązało się z nimi zatrudnienie w dziale I (lI), czyli rozbudowa działu I wytwarzającego środki produkcji. …read more