Posts Tagged ‘identyfikacja wizualna’

Ruch ten jest wywolany tym,

Thursday, September 27th, 2018

Ruch ten jest wywołany tym, że pęd stale rośnie, a starsze jego partie stają się geotropicznie ujemne. Podczas ruchu przyspieszenie wzrostu odbywa się w coraz to innym miejscu pędu i w ten sposób niejako wędruje dookoła jego osi (ryc. 324). W roślinach wijących się w lewo jednostronne przyspieszenie wzrostu okrąża oś pędu w kierunku zgodnym ze wskazówkami zegara (jeżeli obserwujemy rcsnąey pęd z góry). Srednica koła opisywanego przez wierzchołek pędu może wynosić np. …read more