Posts Tagged ‘olej kokosowy’

Czynnikiem w znaczym stopniu uniemozliwiajacym

Friday, November 16th, 2018

Czynnikiem w znaczym stopniu uniemożliwiającym przy- spieszenie tempa wzrostu gospodarczego jest struktura rze- czowa produktu społecznego i struktura istniejącego apa- ratu wytwórczego. Spowodowane przez nie ograniczenia wzrostu gospodarczego występują szczególnie w zakresie dóbr inwestycyjnych, surowców i materiałów, a także pro- duktów rolno-spożywczych. Zmiana istniejącej struktury produkcji jest trudna, ponieważ znaczna część aparatu wy- twórczego nie jest elastyczna i nie można jej przestawić na . inne rodzaje produkcji, natomiast rozbudowa aparatu wy- twórczego wymaga dodatkowych nakładów inwestycyjnych i długiego czasu, a w pewnych dziedzinach jest wręcz nie- możliwa (np. ze względu na istniejące warunki naturalne). …read more