Posts Tagged ‘przydomowa oczyszczalnia ścieków’

Wystarczajacy do praktycznych celów przeglad

Saturday, September 22nd, 2018

Wystarczający do praktycznych celów przegląd świata roślinnego, umożliwiający „oznaczenie” nieznanych form roślinnych, można uzyskać już za pomocą sz tu cz nego systemu, który uporządkowuje rośliny tylko według pojedynczych, łatwo rozpoznawalnych cech. Najbardziej znanym systemem sztucznym jest ułożony w 1735 r. przez Linneusza system seksualny. 23 klasom roślin kwiatowych przeciwstawia Linneusz jedną, 24 klasę „Cryptogamia”, Zalicza on do niej nie tylko mało jeszcze wówczas znane paprocie, mchy, glony i grzyby, ale także niektóre rośliny wyższe z trudno rozpoznawalnymi kwiatami (Ficus, Lemma), a nawet korale i gąbki. Podtypy roślin kwiatowych (Phanerogamae) rozróżnia on przede wszystkim na podstawie rozdziału płci w kwiatach i na podstawie liczby, zrośnięcia, umieszczenia i stosunków długości pręcików. …read more