Posts Tagged ‘switche światłowodowe’

Ruch pierscienia (annulus) wystepujacego na

Tuesday, September 25th, 2018

Ruch pierścienia (annulus) występującego na zarodniach pewnych paproci można przytoczyć dla ilustracji tego typu mechanizmu. Komórki tego pierścienia, opasujące do połowy zarodnię na kształt obręczy (ryc. 333), mają silnie zgrubiałe wewnętrzne błony komórkowe, natomiast ich zewnętrzne ściany są cienkie. Podczas dojrzewania zarodni woda znajdująca się w nich zaczyna wolno wyparowywać do atmosfery. Ponieważ jednak woda przylega niezwykle silnie do przesyconej nią ściany, a wskutek wysokiej kohezji nie ulega rozerwaniu nawet wewnątrz komórek (dla rozerwania jej konieczne byłoby ciśnienie powyżej 350 atm.), antyklinalne ściany komórkowe ulegają ściągnięciu, a zewnętrzne, cienkie Ściany zapadają się w miarę znikania wody z %mętrza komórki (ryc. …read more

Handel zagraniczny moze sie przyczyniac

Friday, September 14th, 2018

Handel zagraniczny może się przyczyniać do zwiększenia stopy inwestycji nie zmieniając wewnętrznej stopy akumu- lacji. Może tak być wtedy, gdy import jest większy niż eksport i gdy finansowany jest z nagromadzonych w po- przednim okresie środków płatniczych lub gdy jest kredyto- wany. Czasami umiejętne korzystanie z ujemnego bilansu handlu zagranicznego może być ważnym narzędziem w ogól- nej strategii wzrostu. Handel zagraniczny ma również wpływ na strukturę re- alizowanych inwestycji. Umożliwia – drogą importu nowo- czesnych urządzeń- – wyposażenie rozbudowywanego apa- ratu wytwórczego w nowoczesną technikę. …read more