Posts Tagged ‘wywoływanie zdjęć’

Dzieki dynamicznemu wzrostowi ekstensywnemu natomiast

Saturday, November 10th, 2018

Dzięki dynamicznemu wzrostowi ekstensywnemu natomiast powstała w Polsce struktura gospodarki bardziej zbliżona do struktury popytu światowego i rozszerzył się zakres korzystnej specjalizacji. Tendencja do specjalizacji i rozszerzania handlu zagra- nicznego jest charakterystyczna dla okresu intensywnego wzrostu. Wybór kierunków specjalizacji i koncentracji za- sobów staje się warunkiem dalszego rozwoju. Wzrasta rola handlu zagranicznego, a jeszcze. szybciej – rola wymiany międzynarodowej obejmującej, jak wiadomo, poza• obrotem towarowym inne jeszcze kontakty międzynarodowe. …read more