Przez pewien okres czasu rosliny wykonuja

Przez pewien okres czasu rośliny wykonują jeszcze ruchy nie indukowane oczywiście bodź— cem świetlnym można je uważać za wynik następczego działania światła lub też za ruchy a u t o ń o mi czn e. Na udział autonomicznego składnika w tych ruchach wskazuje szczególnie moment rozpoczęcia ruchów liści fasoli hodowanych w ciemności i stałej temperaturze. Dla wy— wołania ruchów liści etiolowanej fasoli wystarczają nieznaczne wahnię— cia temperatury (1 0); raz wyzwolony ruch odbywa się rytmicznie dalej niezaleznie od pory dnia. Jest to rytm w przybliżeniu 12-godzinny, może jednak ulec skróceniu lub przedłużeniu zależnie od temperatury. W wa— runkach laboratoryjnych roślina ta nie wykazuje więc już zależności od dobowych zmian światła i ciemności. Obserwacje tego rodzaju przeprowadzone w sposób dokładny na nie— znacznej tylko liczbie roślin pozwalają przypuszczać, że ruchy nyktyna— styczne wbrew dawnym poglądom mają charakter a u ton o — m i c z n y. Czynniki zewnętrzne, przede wszystkim dobowy rytm światła i związane z nim periodyczne zmiany temperatury, wywierają tylko działanie regulujące, wskutek czego ruchy te na ogół zgodne są z rytmiką kosmiczną. Mechanizm ruchów nyktynastyczny Ch. Nie znamy dokładniej szczegółów procesów, które odbywają się wewnątrz rośliny autonomicznie i rytmicznie. W odniesieniu do mechanizmu opartego na zmianach turgoru stwierdzono, że istnieje szereg rczmaitych procesów metabolicznych, które mcgłyby być zwiąZane przyczynowo z mechanizmem ruchów. Wiemy, że staw liściowy Phaseolus, obiektu, na którym przeprowadzono dotychczas najdokładniejsze badania, wykazuje fizjologiczną grzbietobrzuszność. Komórki jego strony dolnej mają zawsze — zarówno w dzień, jak i w nocy — wyższą wartość o smo— ty cz n ą niż kcmÓrki strony górnej. U tej rośliny (w przeciwieństwie do innych organizmów roślinnych) grzbietobrzuszność ta jest indukowana przypuszczalnie przez silę ciężkości, ponieważ po odwróceniu rośliny odpowiednio się zmienia; zmianie ulega, także kierunek ruchów liści. [hasła pokrewne: , nieruchomości na wynajem, blaty granitowe, bezpieczeństwo rzeczy ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bezpieczeństwo rzeczy blaty granitowe nieruchomości na wynajem