Ruch pierscienia (annulus) wystepujacego na

Ruch pierścienia (annulus) występującego na zarodniach pewnych paproci można przytoczyć dla ilustracji tego typu mechanizmu. Komórki tego pierścienia, opasujące do połowy zarodnię na kształt obręczy (ryc. 333), mają silnie zgrubiałe wewnętrzne błony komórkowe, natomiast ich zewnętrzne ściany są cienkie. Podczas dojrzewania zarodni woda znajdująca się w nich zaczyna wolno wyparowywać do atmosfery. Ponieważ jednak woda przylega niezwykle silnie do przesyconej nią ściany, a wskutek wysokiej kohezji nie ulega rozerwaniu nawet wewnątrz komórek (dla rozerwania jej konieczne byłoby ciśnienie powyżej 350 atm.), antyklinalne ściany komórkowe ulegają ściągnięciu, a zewnętrzne, cienkie Ściany zapadają się w miarę znikania wody z %mętrza komórki (ryc. 933, 3). Wskutek tego na powierzchni zarodni powstaje siła rozciągająca ją w kierunku stycznym, która doprowadza do powolnego rozerwania ściany zarodni, mzwyczaj w Określonym miejscu (ryc. 333, 1 S t.). W pewnej jednak chwili deformacja komórek jest już niemożliwa, woda zostaje Oderwana lub rozerwana. Nagłyrn, eksplozyjnym ruchem cały pierścień odrywa się i prostuje Wraz z górną ścianą zarodni, wyrzucając równocześnie z niej zarodniki. Mechanizm otwierania gie pylników jest bardzo zbliżony do otwierania się zarodni paproci, Włókna endotecjum W ścianie pylnika (ryc. 654) wskutek zgrubień błony w kształcie litery U lub pierścienia działają w identyczny sposób jak pierścień zarodni paproci. Analogiczne mechanizmy ruchowe działają W ścianach puszek i sprężyc wielu wątrobowców (ryc. 334). Boczne zapadnięcie się i stan napięcia pęcherzyków Utricularia przed rozpoCzeciem ruchu ssącego są również wywołane adhezją wody w pęcherzyku. Pojawiaăą się one wówczas, gdy część wody zostaje zresorbowana przez Ściany i wydzielona na z?wnątrz. W tym przypadku ruch kohezyjny jest związany z czynnościami żywych komórek (s. 209). [przypisy: , hale przemysłowe, agencja interaktywna, switche światłowodowe ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: agencja interaktywna hale przemysłowe switche światłowodowe