Ruch ten jest wywolany tym,

Ruch ten jest wywołany tym, że pęd stale rośnie, a starsze jego partie stają się geotropicznie ujemne. Podczas ruchu przyspieszenie wzrostu odbywa się w coraz to innym miejscu pędu i w ten sposób niejako wędruje dookoła jego osi (ryc. 324). W roślinach wijących się w lewo jednostronne przyspieszenie wzrostu okrąża oś pędu w kierunku zgodnym ze wskazówkami zegara (jeżeli obserwujemy rcsnąey pęd z góry). Srednica koła opisywanego przez wierzchołek pędu może wynosić np. dla chmielu powyżej 50 cm, dla Hoya carnosa ponad 150 cm. Czas, który roślina zużyWa na wykonanie jednego obrotu, jest różny dla rozmaitych roślin i wynosi średnio 3—9 godzin. Phaseolus multijlorus i powój wykonują pełny obrót w czasie krótszym od dwu godzin. Ruchy te mają wyłącznie autonomiczny charakter. Jeżeli „szukający” szczyt pędu natrafi na mniej więcej prostopadłą podporę (pędy nie owijają się dookoła podpór leżących lub silnie nachylonych w przeciwieństwie do wąsów wykorzystujących i takie oparcie), owija się dookoła niej, przy czym sam proces obejmowania podpory przebiega cdmiennie u różnych roślin. Pędy nie wykazują wrażliwości na bodźce mechaniczne, które wywierają tak istotny wpływ na ruchy wąsów. Bardzo cienkie podpory (druty, nitki) są obejmowane dzięki ciągłym ruchom cyrkumnutacyjnym. Podczas owijania się dookoła grubszej podpory zaczyna współdziałać w tym procesie także szczególny rod zaj geotropizmu: młcde pedy Pharbitis położone poziomo kierują się nie tylko w górę na zasadzie geotropizmu ujemnego, lecz również vvykazują wygięcie baczne zgodne z kierunkiem ruchu cyrkamnutacyjnego. Swiadczy to o tym, że bodziec grawitacyjny wywiera działanie nie tylko na zwróconą do podłoża stronę pędu, lecz również na jedną ze stron bocznych, pobudzając ją do szybszego wzrostu (ge o tr op izm boczny, s. 411). Jeżeli krążący szczyt pędu natrafi na podporę, następuje zahamowanie ruchu nutacyjnego, natomiast geotropizm boczny przyczynia Się do silniejszego okręcenia się łodygi dookoła podpory, gdyż rozrasta sie wówczas silniej st rona bardziej od niej odległa, U innych roślin, które nie wykazują geotropizmu bocznego, pewną role odgrywają również a uto no miczne s kręcenia wijących się pędów. [podobne: , identyfikacja wizualna, konstrukcje stalowe, kurs prawa jazdy Lublin ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: identyfikacja wizualna konstrukcje stalowe kurs prawa jazdy Lublin