Ruchu higroskopoweRuchy wywolane zjawiskami

Ruchu higroskopowe Ruchy wywołane zjawiskami pęcznienia. Pęcznienie lub wysychanie jest przyczyną zamykania się lub otwierania wielu tor e bek na siennych i zarodni. Wiele torebek nasiennych otwiera się natychmiast po obumarciu protoplastów komórek w ścianach owocu Z chwilą wyschnięcia ich błon. PO zwilżeniu takiej torebki następuje zwykle ponowne jej zamknięcie się. Na odwrót, w pewnych przypadkach napęcznienie błon komórkowych wskutek deszczu lub rosy (Mesembrianthemum, gatunki Veronica i Sedurn) prowadzi do otwarcia owoców. Całe pędy dźwigające owoce północnoafrykańskiej rośliny krzyżowej Anastatica hierochuniica (róża jerychońska) zakrzywiają się w czasie suszy łukowato dookoła OWoców. Martwe liście okrywy koszyczka rośliny złożonej żyjącej na tym samym obszarze — Asteriscus pugmaeus — zamykają dojrzałe nasiona, a uwalniają je dopiero, rozWierając się pod wpływem zwilżenia. Zewnętrzny pierścień ząbków ozębni (perystomu) puszek zarodnikowych wątrobowców jest utworzony zwykle tylko z pewnych partii ścian komórek należących do dwu graniczących ze sobą warstw (ryc. 539). Wysychając zagina się on do wnętrza zależnie od szczegółów swej budowy i ułatwia przez to rozsiewanie zarodników. Mechanizm tych ruchów polega zawsze na nierównomiernym pęcznieniu lub wysychaniu (pęcznienie anizotropowe) błon komórkowych danego organu, a często nawet różnych ścian tej samej komórki, zwią yrn ze szczególną ich budową submikroskopową. Momentem rozstrzygającym o kierunku najsilniejszego pęcznienia jest ułożenie włókien (miceli) w błonie komórkowej, ponieważ wnikanie cząsteczek wody wywołdje najsilniejsze zmiany w rozmiarach włókien prostopadle do długiej ich osi. Jeżeli różne warstwy błony lub sąsiadujące ściany komórkowe są ściśle ze sobą zespolone, a kierunek ich maksymalnego pęcznienia lub wysychania nie jest identyczny, z chwilą zmiany ich stopnia napęcznienia musi sie pojawić ich wygięcie lub skręcenie. Mechanizm ruchów opartych na różnicy pęcznienia można zademonstrować na modelu; skleja sie dwa kawałki papieru, który zwykle inaczej pęcznieje lub wysycha na szerokość niż na długość. Podczas wysychania skrawki takie wyginają się (ryg, 329). [więcej w: , dezynsekcja warszawa, kostka granitowa, drabiny aluminiowe ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: dezynsekcja warszawa drabiny aluminiowe kostka granitowa