RUCHY SWOBODNE W PRZESTRZENI (60) Wszystkie

RUCHY SWOBODNE W PRZESTRZENI (60) Wszystkie omawiane dotychczas typy ruchów są wykonywane zawsze przez organy ustroju niezdolnego do zmiany miejsca i zakorzenionego stale w podłożu. Istnieje jednak wiele roślin, które mogą zmieniać środowisko za pomocą sw o bodn e go ru chu (lokomotorycznego) podobnie jak zwierzęta. Potrafią więc one aktywnie uciekać z nie sprzyjającego środowiska i wyszukiwać korzystniejsze warunki otoczenia. Pomijając ruchy, dzięki którym kłącza powoli migrują w podłożu w miarę jak obumierają na tylnym, a przyrastają na przednim końcu, ruchem swobodnym poruszają się przede wszystkim r o ś 1 i n y ni ż s z e, np. bakterie, sinice, wiciowce, okrzemki, Volvocales, Myrornycetes oraz p ł y w ki wielu glonów i grzybów, podobnie jak g ame ty m ę ski e paprotników i niektórych roślin nagonasiennych, obdarzone jeszcze zdolnością ruchu, Komórki pł y w a j ą zwykle aktywnie, za pomocą wici, w środowisku albo też poruszają się w podłożu lub na nim pełza j ą , jak np. stadium myksameby i plazmodium śluzowców. W pewnych przypadkach występują jeszcze inne typy ruchów — jednostronne wydzielanie śluzu (Desmidiaceae), ruch plazmy (Diatomae) i wiele innych. Komórki roślinne pod tym względem nie różnią się od komórek zwierzęcych o tym samym stopniu organizacji. Nawet w pozornie zupełnie nieruchomych roślinach wyższych może się poruszać czynnie protoplazma, zamknięta w obrębie sztywnych ścian komórkowych. Dzięki temu ruchowi zmieniają położenie pewne składniki komórki, przede wszystkim jądra i plastydy (s. 442). Dlatego też ruchy te zaliczamy do grupy ruchów lokomotorycznych, wykonywanych przez organizm jako całość. Mechanizrn ruchów swobodnych jest nam prawie całkowicie nieznany. [przypisy: , rusztowania aluminiowe, telewizja przemysłowa, agencja interaktywna ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: agencja interaktywna rusztowania aluminiowe telewizja przemysłowa