W czasie otwierania sie torebki

W czasie otwierania się torebki Saponaria (ryc. 330) kurczą się grube ściany zewnętrzne epidermy ząbków torebki w kierunku długiej ich osi silniej niż reszta ścian, wskutek czego zewnętrzna strona ząbka zagina się wklęśle. Zą be k pe r y s tom u mchu (ryc. 331) porusza sie podczas wysychania dlatego, że włókna w blaszce zewnętrznej leżą prostopadle do długiej osi ząbka, wskutek czego warstwa ta kurczy się przede wszystkim podłużnie. Natomiast wewnętrzna blaszka, zgodnie z kierunkiem osi włókien, kurczy Się tylko niezna cznie na grubość, nie zmieniając długości. Ponieważ jednak obie warstwy ząbka są ściśle ze sobą zespolane, warstwa wewnętrzna hamuje kurczenie się całego ząbka i wywołuje jego wygięcie na zewnątrz. Ponieważ budowa błony perystomu jest bardzo różna u różnych rodzajów mchów, dlatego też kierunek ich wyginania się jest cechą rodzajową. Haptery zarodników Equisetum, zbudowane jak błony komórkowe z celułozy, w ykonują podobne ruchy higroskopowe (ryc. 573).
W owockach g at u n k ów Erodium (ryc. 332) włókna ości są ułożone częšeiowo w ten sposób, że krzyżują się pod kątem ostrym w głównych kierunkach skracania się przy wysychaniu w poszczególnych warstwach włókien. Dlatego też skręcają się one śrubowato (ryc. 329, .f). W stanie wilgotnym ość wykazuje tendencję do rozprostowania się, wkręcając przy tym owocek w glebę. Na podobnej zasadzie opierają się śrubowate skręcenia strąków żarnowca i innych roślin motyłkowych. F. RUCHY OPARTE NA MECHANIZMIE KOHEZJI (58, 59) Wysuszenie może być powodem innych jeszcze ruchów roślinnych; opisane bliżej przy omawianiu teorii podnoszenia się wody w roślinie s i ł y k o h e z y j n e występujące w wysyconych wodą komórkach mogą być przyczyną wyginania się tkanek martwych, a nawet — co prawda rzadko — i żywych. Ruchy te nazywamy koh ezyjnym i. [więcej w: , tablice informacyjne, wycieraczki samochodowe, producent drzwi ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: producent drzwi tablice informacyjne wycieraczki samochodowe