W i c i sa

W i c i są to hyalinowe utwory plazmatyczne, niezwykle delikatne, które swoją długością dosięgają, a nawet przewyższają rozmiary organizmu. Jeżeli organizm zaopatrzony w wić stanowi komórkę otoczoną sztywnymi ścianami, Wić komunikuje się z cytoplazmą poprzez bardzo delikatne pory. Badania wykonane za pomocą mikroskopu elektronowego wykazały, że wiele wici jest zbudowanych z pewnej liczby cienkich włókien leżących równolegle obok siebie. Pewne wici poruszają się, podobnie jak śmigło lub śruba okrętowa, ruchem rot ac y j n y m z szybkością 30—60 obr./sek. W ten sposób wprawiają one cały organizm w ruch obrotowy; często porusza się on w środowisku ruchem wężowym (ryc. 335). Wici wykonują często ruchy wiosłowate. Jeżeli organizm ma pęczek wici, pracują one harmonijnie — jedna za drugą kurczą się kolejno, wskutek czego cały pęczek wykonuje ruch obrotowo—śrubowy. S zy b koś ć, z jaką poruszają się organizmy oratrzone wiciami, może być bardzo znaczna; Peridinium poru- Ryc. 335. Spirillum volutans w ciemnym polu widzenia: a — w po zornym spokoju, b — w czasie ruchu, c przestrzeń (zakreskowana) zajęta przez przednią i tylną wiązkę wici podczas ruchu odbywającego się w kierunku strzałki. (Wg Metznera, c — schemat) sza się z szybkością dochodzącą do 200 p/sek. (s. 458). Pływki śluzowca Fuligo varians osiągają nawet 1 mm/sek. Porównując te wartości Z długością organizmu poruszającego się stwierdzamy, Że szybkość ich wielokrotnie przekracza np. szybkość samochodu. Przyczyną ruchu wici jest ich jednostronne rytmiczne kurczenie się. Czasem obejmuje ono podstawową część wici, niekiedy natomiast w postaci fal skurczów i rozkurczów wędruje wzdłuż całego organu. Typ ruchu wici jest prawdopodobnie uwarunkowany submikroskopową budowŕą włókien plazmatycznych. Oscylujące zmiany ładunku określonych grup łańcuchów polipeptydowych białka wchodzącego w skład włókna wici wywołują przypuszczalnie skracanie się i wydłużanie cząsteczek objawiające się na zewnątrz rytmicznym skurczem Wici, [podobne: , producent maszyn budowlanych, organizacja imprez, ochrona mienia ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: ochrona mienia organizacja imprez producent maszyn budowlanych