W naszym podreczniku wyrózniamy 5

W naszym podręczniku wyróżniamy 5 typów, a mianowicie: I) S c h i zop hyta — Rozprątki, 2) Thallophyta Plechowce, 3) Bryophyta — Mszaki, 4) Pteridophyta — Paprotniki i 5) S permatophyta — Nasi en n e. Dopiero w obrębie tych typów następuje dalszy podział na pewną większą ilość częściowo zupełnie samodzielnych podtypów i klas, których wzajemne stosunki oraz prawdopodobne pokrewieństwo za każdym razem będziemy rozważali na końcu odpowiednich rozdziałów oraz w zestawieniu, dającym przegląd całości (ryc. 875 i należący do niej opis). W sumie istnieje przypuszczalnie około 300000 żyjących gatunków roślin. Z nich należy do Spermatophvta około 170 000 gatunków (600 Gyłnnospermae, 130 000 Dicotvledoneae, 40 000 Monocotyledoneae), 10 000 do Pteridophyta, 25 000 do Bruophyta i 60000 lub więcej do Thallophyta (20 000 glonów i więcej niż 2 razy tyle grzybów). Również obecnie co roku odkrywa się jeszcze wiele nowych roślin kwiatowych, a znacznie więcej roślin niższych. Typ pierwszy Schizophyta — Rozprątki (l, 2) Schizophyta są najprymitywniejszymi organizmami bez właściwych jąder komórkowych. Przegląd następujących po sobie klas tej i pozostałych grup roślinnych podany jest w spisie treści książki. Jest jeszcze kwestią sporną, czy przynajmniej niektóre submikroskopowe wirusy chorobotwórcze (s. 333) i bakteriobójcze fagi nie Są najniższą formą organiz— mÓw. Jeżeli tak jest istotnie, to powstaje pytanie, czy należy je uważać za prymitywne formy, z których wywodzą się wyższe organizmy (a więc za P r o b i o n t a), czy też za organizmy zredukowane. Bakteriofagi, zwane też ďHere11e (od nazwiska jednego z ich badaczy), (23 000 x; wg Delbrii— cka) są bardzo drobne (1/50 — 1/ 10 VI) i występuią w różnej postaci (jako okrągławe lub też wydłużone, główkowate twory, przynajmniej częściowo posiadające bardzo delikatną błonkę z wąskim, ogonkowatym wyrostkiem lub bez niego; ryc. 338). Obok białek zawierają one kwas dezoksyrybonukleinowy, mutują i dają się Icrzyżować, ale nie oddychają i są zdolne do reprodukcji tylko w łączności z plazrną gospodarza. Wydaje się, że cała ta grupa obejmuje właściwie bardzo różnorodne twory. [hasła pokrewne: , Układanie kostki brukowej Warszawa, pompy ciepła, agencja interaktywna ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: agencja interaktywna pompy ciepła Układanie kostki brukowej Warszawa