W takich przypadkach wrazliwosc na

W takich przypadkach wrażliwość na bodziec świetlny umożliwia wyszukiwanie najbardziej dogodnych warunków świetlnych do fotosyntezy. Jeżeli naczynie napełnione wodą, w której znajdują się np. zielone wiciowce, Volv ocales lub pływki glonów, ustawimy na Oknie w jednostron— nie padającym świetle, wówczas po krótkim czasie dostrzec można nawet okiem nie uzbrojonym, że początkowo równomiemie rozmieszczone organizmy przesuwają się ku bardziej oświetlonej stronie i gromadzą się tam łopotaktycznie, Zbyt silne oświetlenie może spowodować zmianę foto— taksji dodatniej na ujemną; organizmy oddalają się wówczas od źródła światła. Zdolne do fotosyntezy bakterie purpurowe reagują wyłącznie fobicznie. Wycofują się one stale ze strefy zaciemnienia i wskutek tego można je zgromadzić na małym oświetlonym polu jak gdyby w pułapce. Do organizmów reagujących fototaktycznie, pozbawionych zdolności do fotosyntezy, można zaliczyć niektóre bezbarwne wiciowce oraz plazmodia śluzowców. W początkowych stadiach rozwoju śluźnie reagują fototaktycznie ujemnie, natomiast przy przejściu do fazy zarodnikowania przestawiają się, reagując fototaktycznie dodatnio. Na temat mechanizmu ruchów fototaktycznych wiadomo tylko, że percepcja bodźca przez organizmy obdarzone wiciami jest zwykle zlokalizowana w nasadzie wici. Niektóre z organizmów fototaktycznych mają plamkę oczną utworzoną z karotenoidów; substancjom tym można by więc przypisać pewną rolę w odbieraniu bodźca. W tym przypadku jednak gra przypuszczalnie rolę nie reakcja fotoche— miczna, związana z absorpcją Światła przez karotenoidy, gdyż krzywa spektralna reakcji fototaktycznej nie posiada maksimum w świetle niebieskofioletowym. Plamka oczna wywiera raczej zacieniające działanie na pewne partie plazmy wrażliwe na bodziec świetlny. Bakterie purpurowe pozbawione plamki ocznej reagują fototaktycznie na czerwoną, a nawet na podczerwoną część widma. [podobne: , nagrzewnice powietrza, szkoła jazdy Lublin, blaty granitowe ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: blaty granitowe nagrzewnice powietrza szkoła jazdy Lublin