Wiekszosc bakterii zyje heterotroficznie, a

Większość bakterii żyje heterotroficznie, a mianowicie sapr o fity c znie lub pasożytni czo, Pasożytnictwo bezqzgłędne jest jednak rzadkie, gdyż więkSzOŚĆ gatunków chorobotwórczych może rozmnażać się poza ciałem ludzkim lub zwierzęcym. Dlatego h od o w la bakterii na odpowiednich pożywkach (np. bulion z peptonem) zwykle nie nastręcza trudności. Na pożywce stałej bakterie tworzą często śluzowate, różnie wykształcone zgrupowania, „kolonie”, które są zwykle bezbarwne, rzadziej zabarwione wydzi elany m barwikiem; barwiki plazmaty c zne występują tylko u bakterii zielonych i purpurowych obdarzonych zdolnością do fotosyntezy. Za pomocą en z y m ów bakterie wywołują • daleko idący rozkład odżywczego podłoża (psucie się, gnicie), a formy chorobotwórcze na ogół wydzielają trujące toks y n y. Poza c horo ba mi bakteryjnymi ludzi i zwierząt znane są też choroby ro ś lin wywoływane przez bakterie. Wywołują je zwykle pozbawione spor bakterie pałeczkowate, które wnikają do ciała żywiciela częściowo przez aparaty szparkowe, częściej jednak przez rany. W ten sposób np. wnika do żywiciela Bacterium (Pseudomonas) tumejaciens, który przy współudziale substancji wzrostowej wyWołuje na drzewach owocowych i na innych roślinach rakowate zgrubienia, tzw. guzowatość korzeni. Bakterie chorobotwórcze roślin Żyją zwykle w przestworach międzykomórkowych. Za pomoca enzymów rozpuszczają one blaszki środkowe, tak że komórki odizolowane w ten sposób zamierają; niekiedy mogą uszkadzać komórki toksynami (np. toksyna więdnięcia). Tylko nieliczne gatunki bakterii wnikają wprost do żywych komórek żywiciela. W rzadkich przypadkach zatykają one naczynia i w ten sposób wywołują więdnięcie roślin. Jednak bakterie wnikające do rośliny gospodarza nie zawsze muszą być szkodliwe. Na przykład bakterie Wiążące azot atmosferyczny, tworzące brodawki korzeniowe u Leguminosae. żyją w symbiozie z rośliną-żywicielem (ryc. 275). [przypisy: , blaty granitowe, skoki w tandemie, szamba ekologiczne ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: blaty granitowe skoki w tandemie szamba ekologiczne