WNIOSKI WYPLYWAJACE ZE ZJAWISK WRAZLIWOSCI

WNIOSKI WYPŁYWAJĄCE ZE ZJAWISK WRAZLIWOSCI ROSLINNEJ Kończąc ten dział należy jeszcze wspomnieć 0 pewnym zagadnieniu wypływa— jącym z poprzednio opisanych zjawisk wrażliwości i ruchów. Wrażliwość jest cechą wspólną roślin i zwierząt, stanowi więc charakterystyczną cechę istot żywych. Liczne reakcje na bodźce, szczególnie zaś taksje wywierają na obserwatorze wrażenie świadomego i celowego działania rośliny. Powstaje zatem zagadnienie, czy i w jakim stopniu można roślinom przypisać zjawiska psychiczne. Nie można wątpić, że roślina odbiera rozmaite bodźce (optyczne, chemiczne, siłę ciężkości itd.) obiektywnie, tzn. reaguje na nie łańcuchem procesów fizyko-chemicznych. Nie mamy jednak żadnych ugruntowanych podstaw do twierdzenia, że ma ona zdolność podobnie jak człowiek — do subiektywnej percepcji tych bodźców, a Więc zdolność świadomego odczuwania. Nie mamy też żadnych danych przemawiających za istnieniem tego rodzaju zjawiska u zwierząt niższych. Za pomocą naszych dotyc hczasowych metod doświadczalnych jesteśmy w stanie stwierdzić zarówno u zwierząt, jak i roślin istnienie łańcucha reakcji na bodziec, zaczynającego się obiëktywną percepcją a kończącego się reakcją, która zwykle, aczkolwiek nie zawsze, przynosi korzy” reagującemu organizmowi. Dlatego też jakiekolwiek wyciąganie wniosków co do istnienia „duszy” lub świadomości roślin jest dla naukowca niemożliwe. SYSTEMATYKA PODZIAŁ PAŃSTWA ROŚLINNEGO Przez dokładne badania porównawcze poszczególnych form roślinnych botanika systematyczna dązy do wyodrębnienia różnych naturalnych grup, w które można połączyć rośliny na podstawie wspólnych cech, a nadto do opisania ich i do ułożenia w n a tur al n y s y s t Celem tej pracy jest nie tylko umożliwienie koniecznego przeglądu niezliczonych niernal form roślinnych; w ten sposób można przede wszystkim przedstawić również plany budowy oraz odchylenia od nich, które doprowadziły do powstania istniejącego bogactwa form (s. 223), czyli ustalić ich domniemany rozwój rodowy (filogeneza) w takim stopniu, w ja— kim to jest dziś osiągalne. [hasła pokrewne: , łóżka drewniane, Tanie przesyłki kurierskie, wdrożenia magento ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: Tanie przesyłki kurierskie wdrożenia magento łóżka drewniane