Wystarczajacy do praktycznych celów przeglad

Wystarczający do praktycznych celów przegląd świata roślinnego, umożliwiający „oznaczenie” nieznanych form roślinnych, można uzyskać już za pomocą sz tu cz nego systemu, który uporządkowuje rośliny tylko według pojedynczych, łatwo rozpoznawalnych cech. Najbardziej znanym systemem sztucznym jest ułożony w 1735 r. przez Linneusza system seksualny. 23 klasom roślin kwiatowych przeciwstawia Linneusz jedną, 24 klasę „Cryptogamia”, Zalicza on do niej nie tylko mało jeszcze wówczas znane paprocie, mchy, glony i grzyby, ale także niektóre rośliny wyższe z trudno rozpoznawalnymi kwiatami (Ficus, Lemma), a nawet korale i gąbki. Podtypy roślin kwiatowych (Phanerogamae) rozróżnia on przede wszystkim na podstawie rozdziału płci w kwiatach i na podstawie liczby, zrośnięcia, umieszczenia i stosunków długości pręcików. Dziś można Cruptogamae określić jako rośliny zarod ni ko w e, gdyż rozwój nowych osobników następuje u nich zwykle z jednoko mórkowych zarodników (spor); natomiast Phanerogamae można określić jako kwiatowe lub, lepiej, jako r o Śliny nasie n n e. Jednak pomiędzy tymi Obu wielkimi grupami nie ma wyraźnej granicy, lecz jedna prze— chodzi stopniowo w drugą. Już Linneusz (1738) usiłował ułożyć natura Iny system roślin, a A, L, de Jussieu (1789), A. P. de Candolle (1819), st. Endlicher (1836) i inni prowadzili dalej z powodzeniem te prace nie v.rprowadzając jednak początkowo filogenetycznyc-h koncepcji. Gdy od połowy zeszłego stulecia rozpowszechniły się teorie descendencyjne, ogłoszony został w 1864 r. system Aleksandra Brauna, bardziej odpowiadający naszym dzisiejszym poglądom. System ten został następnie rozbudowany przez A. Eichlera, a W końcu zwłaszcza przez A, Englera i R, Wettsteina. Systemy te dzielą świat roślin na większą liczbę samodzielnych typów, przy czym silnie podkreślają zagadnienia filogenetyczne. [podobne: , telewizja przemysłowa, przydomowa oczyszczalnia ścieków, szamba betonowe ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: przydomowa oczyszczalnia ścieków szamba betonowe telewizja przemysłowa